Kongreye

  • 00

Gün Kaldı

BİR BAKIŞTA PROGRAM

Saat/Salon Salon 1 Saat/Salon Salon 2
13:55-15:00 PMC ADULT SPINAL DEFORMITY SESSION:1 14:30-16:00 PMC LOMBER ENDOSKOPİK DİSK CERRAHİSİ OTURUM 1
15:00-16:00 PMC ADULT SPINAL DEFORMITY SESSION:2
16:00-16:30 KAHVE MOLASI 16:00-16:30 KAHVE MOLASI
16:30-17:20 PMC ADULT SPINAL DEFORMITY SESSION:3 16:30-18:00 PMC LOMBER ENDOSKOPİK DİSK CERRAHİSİ OTURUM 2
17:20-18:15 PMC ADULT SPINAL DEFORMITY SESSION:4
Saat/Salon Salon 1 Salon 2
07:00-08:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER SÖZLÜ BİLDİRİLER
08:00-09:00 AÇILIŞ VE YILIN BİLDİRİLERİ  
09:00-10:00 DESTRÜKTİF PATOLOJİLERİN AYIRICI TANISI  
10.00-10:30 KAHVE MOLASI
10.30-11.30 KONFERANS-1  
11:30-12:30 PİYOJENİK ENFEKSİYONLAR
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 ADOLESAN İDİOPATİK SKOLYOZ LENKE 1 VE 2 EĞRİLİKLERDE TARTIŞMALI KONULAR SERVİKAL DEJENERATİF OMURGA
14:30-15:30 ERKEN BAŞLANGIÇLI SKOLYOZ TORAKAL DEJENERATİF OMURGA
15:30-16:00 KAHVE MOLASI
16:00-17:00 ADOLESAN İDİOPATİK SKOLYOZ KONSERVATİF TEDAVİSİ BACAK BOY FARKINA BAĞLI GELİŞEN SKOLYOZA YAKLAŞIM LOMBER DEJENERATİF OMURGA
17:00-18:00 SCHEUERMANN KİFOZU SPONDİLOLİSTEZİS
18:00-19:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER SPESİFİK SPİNAL ENFEKSİYON
19:00-21.00 GALA KOKTEYL
Saat/Salon Salon 1 Salon 2
07:00-08:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER SÖZLÜ BİLDİRİLER
08:00-09:00 OMURGA TÜMÖRLERİ  
09:00-10:00 SAKRAL TÜMÖRLER  
10.00-10:30 KAHVE MOLASI
10.30-11.30 KONFERANS-2  
11:30-12:10 KONFERANS-3  
12.10-12.30 BAŞKANLIK KONFERANSI  
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 POSTOPERATİF SPİNAL ENFEKSİYONLAR  BENIGN OMURGA TÜMÖRLERİ (UZMANA SOR: VAKA BAZLI TARTIŞMA)
14:30-15:30 PYOJENİK ENFEKSİYONLAR DEFORMİTE CERRAHİSİNDE POSTOPERATİF ENFEKSİYON PRIMER AGRESİF VE MALIGN OMURGA TÜMÖRLERİ
15:30-16:00 KAHVE MOLASI
16:00-17:00 MAKALE DİSEKSİYONU ERİŞKİNDE SAGİTAL DENGE VE SPİNOPELVİK PARAMETRELERİN RESTORASYONU 
17:00-18:00 OSTEOPOROTİF OMURGA UZUN SEGMENT ENSTRÜMANTASYONDA PELVİK FİKSASYON
18:00-19:00 GENEL KURUL  
Saat/Salon Salon 1 Salon 2
07:00-08:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER SÖZLÜ BİLDİRİLER
08:00-09:00 METASTATİK OMURGA TÜMÖRÜ - 1  
09:00-10:00 METASTATİK OMURGA TÜMÖRÜ - 2  
10.00-10:30 KAHVE MOLASI
10.30-11.30 KONFERANS-4  
11.30-12.30 SPİNAL CERRAHİYE YÖN VERENLER  
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 SERVİKAL TRAVMA SPİNAL İMPLANT, İMPLANTASYON, SAKRUM SORUNLARI ve OMURGA CERRAHİSİNDE HUKUK
14:30-15:30 TORAKOLOMBER TRAVMA DEFORMİTE
15:30-16:00 KAHVE MOLASI
16:00-17:00 ALT LOMBER ve SAKRAL TRAVMA PEDİYATRİK YAŞ GRUBUNDA CERRAHİ
17:00-18:00 ROMATOLOJİK KÖKENLİ DESTRÜKTİF SPİNAL LEZYONLAR SPİNAL ENJEKSİYONLAR, CHARCOT OMURGASI, KOKSİDİNİA