Kongreye

  • 00

Gün Kaldı

BİLİMSEL PROGRAM

03 Nisan 2019, Çarşamba 04 Nisan 2019, Perşembe 05 Nisan 2019, Cuma 06 Nisan 2019, Cumartesi
Saat Konular Oturum Başkanları / Konuşmacılar
07:00-08:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER 5 (Destrüktif, MIS, Travma) Oturum Başkanları: Suat Erol Çelik, Yunus Atıcı
08:00-09:00 METASTATİK OMURGA TÜMÖRÜ 1 Oturum Başkanları: Sait Şirin, Alihan Derincek
08:00-08:12 Spinal tümörlerde kemoterapi Aziz Karaoğlu
08:12-08:24 Spinal tümörlerde radyocerrahi mi? Radyoterapi mi? Kaan Oysul
08:24-08:36 Omurga metastazlarında güçlendirme teknikleri Burak Akesen
08:36-08:48 Omurga metastazlarında radikal cerrahi Onur Ulu
08:48-09:00 Tartışma
09:00-10:00 METASTATİK OMURGA TÜMÖRÜ 2 Oturum Başkanları: Erol Yalnız, Suat Canbay
09:00-09:12 Omurga metastazlarında prognostik skorlama sistemleri ve ne zaman cerrahi? Alihan Derincek
09:12-09:24 Meme metastazlarında yönetim Mehmet Reşit Önen
09:24-09:36 Renal hücreli metastazlarda yönetim Turgut Akgül
09:36-09:48 Akciğer metastazlarında yönetim Mehdi Sasani
09:48-10:00 Tartışma
10:00-10:30 KAHVE MOLASI
10:30-11:30 KONFERANS 4 Oturum Başkanları: Serdar Kahraman, Gökhan Demirkıran
10:30-10:45 EOS value in spine treatment Jörg Franke
10:45-11:00 Cervical pedicle screws for 3 column stabilisation of neoplastic disease John M. Duff
11:00-11:15 Are dynamic solutions still a valid option Jörg Franke
11:15-11:30 Discussion
11:30-12:30 SPİNAL CERRAHİYE YÖN VERENLER Oturum Başkanları: Ali Şehirlioğlu, Şükrü Çağlar
11:30-11:42 Omurga cerrahisinde nereden nereye geldik Haluk Berk
11:42-11:54 Benim akıl hocalarım (mentor) kim/kimlerdi? Selçuk Palaoğlu
11:54-12:06 Bir omurga cerrahının günü nasıl geçiyor?/ omurga cerrahisinde tecrübe Ali Arslantaş
12:06-12:18 Omurga cerrahisi eğitiminde geleceğe yönelik yaklaşımlar Ufuk Aydınlı
12:18-12:30 Tartışma
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 SERVİKAL TRAVMA Oturum Başkanları: Sedat Çağlı, Murat Bezer
13:30-13:42 Atlas kırıklarının tedavisi Aslan Güzel
13:42-13-54 Hangman kırıklarında karar verme ve cerrahi yöntem Erdal Coşkun
13:54-14:06 Alt servikal travma sınıflama sistemleri ve güvenirliliği Vugar Nabiyev
14:06-14:18 Faset kilitlenmesinin yönetimi Erol Yalnız
14:18-14:30 Tartışma
14:30-15:30 TORAKOLOMBER TRAVMA Oturum Başkanları: Metin Özalay, Altay Sencer
14:30-14:42 Kurgu nasıl yapılmalı, yük paylaşım sistemi yeterli mi? Atilla Akbay
14:42-14:54 Patlama kırığı füzyon gerekli mi? Murat Bezer
14:54-15:06 Ne zaman anterior cerrahi? Tahsin Erman
15:06-15:18 Travma sonrası geç gelen deformiteli olgu çözümleri Mustafa Uysal
15:18-15:30 Tartışma
15:30-16:00 KAHVE MOLASI
16:00-17:00 ALT LOMBER VE SAKRAL TRAVMA Oturum Başkanları: Erdal Kalkan, Mehmet Ali Talmaç
16:00-16:05 Olgu sunumu (alt lomber kırık) Kamil Eyvazov
16:05-16:17 Alt lomber kırıklarda yönetim İlker Solmaz
16:17-16:30 Olgunun çözümü ve tartışma
16:30-16:35 Olgu sunumu(sakrum kırığı) Mert Çiftdemir
16:35-16:47 Sakral kırıkların güncel sınıflaması ve yönetimi Serkan Erkan
16:47-17:00 Olgunun çözümü ve tartışma
17:00-18:00 ROMATOLOJİK KÖKENLİ DESTRÜKTİF SPİNAL LEZYONLAR Oturum Başkanları: Erhan Sesli, Şeref Doğan
17:00-17:12 Ankilozan spondilit: Ankilozlu omurganın biyomekaniği, cerrahi karar verme Bilgehan Tosun
17:12-17:24 Ankilozan spondilitli olgular ve çözümleri Mahir Gülşen
17:24-17:30 Tartışma
17:30-17:42 Romatoid artrit: Klinik ve radyolojik bulgular, cerrahi karar verme Ayhan Attar
17:42-17:54 Romatoid artritli olgular ve çözümleri Sedat Çağlı
17:54-18:00 Tartışma
Saat Konular Oturum Başkanları / Konuşmacılar
07:00-08:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER 6 (Erken Başlangıçlı Skolyoz, Nöromüsküler Skolyoz) Oturum Başkanları:Serdar Kabataş, Murat Öztürk
13:30-14:30 SPİNAL İMPLANT, İMPLANTASYON, SAKRUMSORUNLARI ve OMURGA CERRAHİSİNDE HUKUK Oturum Başkanları: Uygur Er, Nurullah Ermiş
13:30-13:40 İmplant yetmezliği nedenleri ve çözümleri Engin Çetin
13:40-13:50 Komşu segment hastalığı risk faktörleri ve önlenmesi Hakan Emmez
13:50-14:00 Sakral perinöral kistlerde yönetim Şeref Doğan
14:00-14:10 Tartışma
14:10-14:25 Omurga cerrahisinde hukuk Erdal Kalkan
14:25-14:30 Tartışma
14:30-15:30 DEFORMİTE Oturum Başkanları: Yetkin Söyüncü, Halil İbrahim Süner
14:30-14:42 Omurga hiperkifozunun tedavisi: Korse ne zaman? Ameliyat ne zaman? Yashar R. Jalilov
14:42-14:54 Kazanılmış kifoz (iyatrojenik) Nurullah Ermiş
14:54-15:06 Omurga tüberkülozuna bağlı kifotik deformitede yönetim H. İbrahim Seçer
15:06-15:18 Erişkin spinal deformitede çok düzeyli ALIF/PLIF/TLIF uygulamaları Çağatay Öztürk
15:18-15:30 Tartışma
15:30-16:00 KAHVE MOLASI
16:00-17:00 PEDİYATRİK YAŞ GRUBUNDA CERRAHİ Oturum Başkanları: Cenk Özkan, Ahmet Gürhan Gürçay
16:00-16:12 Asemptomatik gergin omurilik sendromuna eşlik eden skolyozda cerrahi strateji Suat Erol Çelik
16:12-16:24 Meningomiyeloselli yenidoğanlarda kifektomi Nail Özdemir
16:24-16:36 Pediyatrik yaş grubunda entrümantasyon ve füzyon Gökhan Demirkıran
16:36-16:48 Pediyatrik yaş grubunda travma yönetimi Abtullah Milcan
16:48:17:00 Tartışma
17:00-18:00 SPİNAL ENJEKSİYONLAR, CHARCOT OMURGASI, KOKSİDİNİA Oturum Başkanları: Onur Ulu, Nusret Ök
17:00-17:12 Radiküler ağrıda spinal enjeksiyonlar  Mesut Bakır
17:12-17:24 Spinal kökenli ağrılarda girişimsel tedavi yöntemleri Ahmet Yılmaz
17:24-17:36 Charcot omurgası nedir? Nusret Ök
17:36-17:48 Koksidinia yönetimi Erkin Sönmez
17:48-18:00 Tartışma