Kongreye

  • 00

Gün Kaldı

BİLİMSEL PROGRAM

03 Nisan 2019, Çarşamba 04 Nisan 2019, Perşembe 05 Nisan 2019, Cuma 06 Nisan 2019, Cumartesi
Saat Konular Oturum Başkanları / Konuşmacılar
07:00-08:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER 3 (Adolesan İdiopatik Skolyoz ve Adult Spinal Deformite) Oturum Başkanları: Atilla Yılmaz, Ümit Özgür Güler
08:00-09:00 OMURGA TÜMÖRLERİ Oturum Başkanları: Mahmut Argün, Kadir Kotil
08:00-08:12 Sık görülen omurga tümörlerine patolojik yaklaşım ve tanı süreçleri Sermin Özkal
08:12-08:24 Üst servikal tümörlerde cerrahi yaklaşım Serkan Şimşek
08:24-08:36 Üst servikal tümörlerde endoskopik yaklaşım Şükrü Çağlar
08:36-08:48 Vertebral arter mobilizasyonu ve tümör çıkarılması R. Kemal Koç
08:48-09:00 Tartışma
09:00-10:00 SAKRAL TÜMÖRLER Oturum Başkanları: Murat Hancı, Akif Albayrak
09:00-09:12 Sakrumu sık tutan tümörler  Özkan Ateş
09:12-09:24 Parsiyel sakrektomiyi nasıl yapıyorum? Ufuk Aydınlı
09:24-09:36 Total sakrektomiyi nasıl yapıyorum? Erkan Kaptanoğlu
09:36-09:48 Kemik ve yumuşak doku rekonstrüksiyonu Ufuk Aydınlı
09:48-10:00 Tartışma
10:00-10:30 KAHVE MOLASI
10:30-11:30 KONFERANS 2 Oturum Başkanları: Ufuk Aydınlı, Erkan Kaptanoğlu
10:30-10:45 Complex reconstruction of the craniocervical junction for neoplastic lesions John M. Duff
10:45-11:00 Spinal metastases: Combined less invasive treatment options Cumhur Öner
11:10-11:15 Minimally invasive surgery for metastatic disease John M. Duff
11:15-11:30 Discussion
11:30-12:10 KONFERANS 3 Oturum Başkanları: Selçuk Palaoğlu, Teoman Benli
11:30-11:45 Extended indications for endoscopic surgery in lumbar degenerative processes Thomas Lübbers
11:45-12:00 Dejeneratif spondilolistezisin cerrahi tedavisi ve geç sonuçları Yashar R. Jalilov
12:00-12:10 Tartışma
12:10-12:30 BAŞKANLIK KONFERANSI Oturum Başkanı: Emin Alıcı
12:10-12:25 Metastatik omurga tümörlerinde güncel yaklaşımlar Sait Naderi
12:25-12:30 Tartışma
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 POSTOPERATİF SPİNAL ENFEKSİYONLAR Oturum Başkanları: Can Koşay, Kudret Türeyen
13:30-13:42 Predispozan faktörler ve kırmızı bayraklar Safa Satoğlu
13:42-13:54 Postop diskit Murat Hancı
13:54-14:06 İmplant-greft varlığında cerrahi enfeksiyonlar Cenk Özkan
14:06-14:12 Geç gelişen enfeksiyon ve doku reaksiyonları Murat Kalaycı
14:12-14:30 Tartışma
14:30-15:30 PİYOJENİK ENFEKSİYONLAR ve DEFORMİTE CERRAHİSİNDE POSTOPERATİF ENFEKSİYON Oturum Başkanları: Feyza Karagöz Güzey, Fatih Dikici
14:30-14:35 Olgu sunumu (piyojenik enfeksiyon) Fatih Keskin
14:35-14:45 Ben nasıl yaparım? Yetkin Söyüncü
14:45-14:55 Ben nasıl yaparım? Hasan Kamil Sucu
14:55-15:00 Olgunun çözümü ve tartışma
15:00-15:05 Olgu sunumu (deformite cerrahisinde postoperatif enfeksiyon) Deniz Kargın
15:05-15:15 Ben nasıl yaparım? Gökhan Demirkıran
15:15-15:25 Ben nasıl yaparım? Murat Altaş
15:25-15:30 Olgunun çözümü ve tartışma
15:30-16:00 KAHVE MOLASI
16:00-17:00 MAKALE DİSEKSİYONU Oturum Başkanları: Esat Kıter, Metin Özalay
Spinal travma Alpaslan Şenköylü, Serdar Kahraman, Bilgehan Tosun, Sait Naderi, Erkin Sönmez
17:00-18:00 OSTEOPOROTİK OMURGA Oturum Başkanları: Murat İmer, Mehmet Akif Kaygusuz
17:00-17:12 Osteoporozda medikal ve konservatif tedavi Fırat Seyfettinoğlu
17:12-17:24 Osteoporotik vertebra kırıklarında tedavi stratejisi ve cerrahi zamanlama Tevfik Yılmaz
17:24-17:36 Ne zaman kifoplasti/vertebroplasti? Ne zaman unilateral / bilateral yaklaşım? Atilla Yılmaz
17:36-17:48 Osteoporotik omurgada enstrümantasyon ve füzyon  Akif Albayrak
17:48-18:00 Tartışma
18:00-19:00 GENEL KURUL
Saat Konular Oturum Başkanları / Konuşmacılar
07:00-08:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER 4 (Dejeneratif Omurga) Oturum Başkanları: Akın Uğraş, Yurdal Gezercan
13:30-14:30 BENIGN OMURGA TÜMÖRLERİ(UZMANA SOR: VAKA BAZLI TARTIŞMA) Oturum Başkanları: Süleyman Rüştü Çaylı, Mehmet Ayvaz
13:30-13:42 Agresif hemanjiom  Fatih Ersay Deniz
13:42-13:54 Osteoid osteoma  Ali Öner
13:54-14:06 Eosinofilik granülom  Ali Dalgıç
14:06-14:18 Osteoblastom Yetkin Söyüncü
14:18-14:30 Tartışma
14:30-15:30 PRİMER AGRESİF VE MALİGN OMURGA TÜMÖRLERİ Oturum Başkanları: Çağatay Öztürk, Ferhat Harman
14:30-14:35 Olgu sunumu Hakan Özalp
14:35-14:50 Dev hücreli tümör Mehmet Ayvaz
14:50-15:05 Multipl myelomda yaklaşım Sait Şirin
15:05-15:20 Sarkomlar Ufuk Aydınlı
15:20-15:30 Olgunun çözümü ve tartışma
15:30-16:00 KAHVE MOLASI
16:00-17:00 ERİŞKİNDE SAGİTAL DENGE VE SPİNOPELVİK PARAMETRELERİN RESTORASYONU Oturum Başkanları: Onat Üzümcügil, Ender Ofluoğlu
16:00-16:05 Olgu sunumu Nuri Eralp Çetinalp
16:05-16:15 Yaşlanan omurgada spinopelvik kompensatuvar mekanizmalar Ahmet Küçük
16:15-16:30 Kişiye özel sagital plan analizi  Çağlar Yılgör
16:30-16:45 Sagital dengenin restorasyonunda osteotomiler Ömer Akçalı
16:45-17:00 Olgunun çözümü ve tartışma
17:00-18:00 UZUN SEGMENT ENSTRÜMANTASYONDA PELVİK FİKSASYON Oturum Başkanları: Bilgehan Tosun, Nail Özdemir
17:00-17:12 Uzun segment enstrümantasyonda implant yetmezliği nasıl önlenir? Mehmet Ali Talmaç
17:12-17:24 Pelvik fiksasyon: Biyomekanik olarak hangi yöntem üstün? Onat Üzümcügil
17:24-17:36 İliak vidalama ile spinopelvik fiksasyon-teknik Sedat Dalbayrak
17:36-17:48 Spinopelvik fiksasyonda iliak vida alternatifleri Esat Kıter
17:48-18:00 Tartışma