Kongreye

  • 00

Gün Kaldı

BİLİMSEL PROGRAM

03 Nisan 2019, Çarşamba 04 Nisan 2019, Perşembe 05 Nisan 2019, Cuma 06 Nisan 2019, Cumartesi
Saat Konular Oturum Başkanları / Konuşmacılar
07:00-08:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER 1 (Adölesan İdiopatik Skolyoz) Oturum Başkanları: Murat Müslüman, Serkan Erkan
08:00-09:00 AÇILIŞ VE YILIN BİLDİRİLERİ Oturum Başkanları: R. Kemal Koç, Ali Şehirlioğlu
08:00-08:05 Açılış Konuşmaları R. Kemal Koç, Ali Şehirlioğlu
08:05-08:10 Prof. Dr. Can Solakoğlu Anısına Ali Şehirlioğlu
08:10-09:00 Yılın Bildirileri
09:00-10:00 DESTRÜKTİF PATOLOJİLERİN AYIRICI TANISI Oturum Başkanları: Haluk Berk, Ahmet Dağtekin
09:00-09:10 Tümör mü? Enfeksiyon mu? Kırık mı? Feyza Karagöz Güzey
09:10-09:20 Benign mi? Malign mi? Ne zaman biyopsi?  Murat Öztürk
09:20-09:35 Infections of the spine Ioannis Magras
09:35-09:50 Role of percutaneous endoscopic surgery in destructive spinal disorders Thomas Lübbers
09:50-10:00 Tartışma
10:00-10:30 KAHVE MOLASI
10:30-11:30 KONFERANS-1 Oturum Başkanları: Serkan Şimşek, Cüneyt Şar
10:30-10:45 Subaxial cervical injury: Classification and management Ioannis Magras
10:45-11:00 Complications in spinal surgery: How to avoid, diagnose and treat? Cumhur Öner
11:00-11:15 Konjenital skolyoz: Hangi deformiteye ne zaman müdahale edelim? Muharrem Yazıcı
11:15-11:30 Discussion
11:30-12:45 PİYOJENİK ENFEKSİYONLAR Oturum Başkanları: Azmi Hamzaoğlu, Ali Dalgıç
11:30-11:45 Medikal tedavi ve akılcı ilaç kullanımı Vildan Avkan Oğuz
11:45-11:57 Predispozan faktörler ve tanı Altay Sencer
11:57-12:09 Nörolojik defisitli piyojenik enfeksiyon Tunç Öktenoğlu
12:09-12:21 Hangi cerrahi yöntem? Fatih Dikici
12:21-12:36 3D modeling in surgical planning Sergey Kolesov
12:36-12:45 Tartışma
12:45-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 ADOLESAN İDİOPATİK SKOLYOZ: LENKE 1 VE 2 EĞRİLİKLERDE TARTIŞMALI KONULAR Oturum Başkanları: Sedat Dalbayrak, Ömer Akçalı
13:30-13:35 Olgu sunumu Murat Songür
13:35-13:47 Selektif torasik füzyon Azmi Hamzaoğlu
13:47-13:59 Üst enstrümente vertebra seçimi ve omuz dengesi Ender Ofluoğlu
13:59-14:11 Alt enstrümente vertebra seçimi Emre Acaroğlu
14:11-14:23 Düzeltme tekniği  Süleyman R. Çaylı
14:23-14:30 Olgu çözümü ve tartışma
14:30-15:30 ERKEN BAŞLANGIÇLI SKOLYOZ Oturum Başkanları: Emre Acaroğlu, Hakan Emmez
14:30-14:35 Olgu sunumu Ferhat Harman
14:35-14:45 Göğüs kafesi ve omurga büyümesi ile ilgili bilmem gerekenler Akın Uğraş
14:45-14:55 Alçı tedavisi hangi vakalarda uygundur? Bülent Balioğlu
14:55-15:07 Büyüme dostu implantlar: Avantajları ve dezavanatajları M. Fatih Korkmaz
15:07-15:19 Modifiye uzayan rod ve band yöntemi Meriç Enercan
15:19-15:30 Olgunun çözümü ve tartışma
15:30-16:00 KAHVE MOLASI
16:00-17:00 ADOLESAN İDİOPATİK SKOLYOZKONSERVATİF TEDAVİSİ ve BACAK BOY FARKINA BAĞLI GELİŞEN SKOLYOZA YAKLAŞIM Oturum Başkanları: Necdet Altun, Murat Altaş
16:00-16:05 Olgu sunumu Mutlu Çobanoğlu
16:05-16:15 Skolyozda matüritenin değerlendirilmesi Emre Karadeniz
16:15-16:25 Korse tedavisinde yeni yöntemler Hürriyet Yılmaz
16:25-16:35 Vakaların ekstremite eşitsizliği değerlendirilmesi ve konservatif çözümü Hürriyet Yılmaz
16:35-16:45 Cerrahi yöntemlerle çözümü Mahir Gülşen
16:45-17:00 Olgunun çözümü ve tartışma
17:00-18:00 SCHEUERMANN KİFOZU Oturum Başkanları: Özkan Ateş, Mehmet Tezer
17:00-17:05 Olgu sunumu Raif Özden
17:05-17:17 Etiyoloji ve doğal seyir Ahmet Gürhan Gürçay
17:17-17:29 Klinik ve radyolojik değerlendirme Zühtü Özbek
17:29-17:41 Cerrahi yaklaşımım nasıl olmalı? Haluk Berk
17:41-18:00 Olgu çözümü ve tartışma
18:00-19:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER 2 (Biyomekanik, Servikal, Diğer) Oturum Başkanları: M.Fatih Korkmaz, Fatih Keskin
Saat Konular Oturum Başkanları / Konuşmacılar
13:30-14:30 SERVİKAL DEJENERATİF OMURGA Oturum Başkanları: Mahir Gülşen, Ersin Hacıyakupoğlu
13:30-13:42 Servikal disk protezi güncel durum Murat Müslüman
13:42-13:54 3 veya daha fazla seviye servikal disk hernisinde yönetim Yunus Atıcı
13:54-14:06 Servikal deformitede cerrahi Kadir Kotil
14:06-14:18 Servikal füzyon sonrası komşu segment patolojileri Mehmet Nuri Erdem
14:18-14:30 Tartışma
14:30-15:30 TORAKAL DEJENERATİF OMURGA Oturum Başkanları: Erdal Coşkun, Tarık Yazar
14:30-14:42 Torakal yumuşak disk hernisinde cerrahi yaklaşımlar Serdar Kabataş
14:42-14:54 Torakal kalsifiye disk hernisinde cerrahi yaklaşımlar Murat İmer
14:54-15:06 Torakal stenozda cerrahi yaklaşımlar Alparslan Şenel
15:06-15:18 Tandem spinal cerrahi Uygur Er
15:18-15:30 Tartışma
15:30-16:00 KAHVE MOLASI
16:00-17:00 LOMBER DEJENERATİF OMURGA Oturum Başkanları: Alparslan Şenel, Bekir Yavuz Uçar
16:00-16:12 Rekürren disk herniasyonunda ne zaman enstrümantasyon ve füzyon Mustafa Çeliktaş
16:12-16:24 Lomber stenozda ne zaman füzyon cerrahisi? Tarık Yazar
16:24-16:36 Lomber stenozda hemilaminotomi bilateral dekompresyon Kudret Türeyen
16:36-16:48 Lomber stenoz ve düz bel varlığında yönetim Suat Canbay
16:48-17:00 Tartışma
17:00-18:00 SPONDİLOLİSTEZİS Oturum Başkanları: Alpaslan Şenköylü, Cüneyt Temiz
17:00-17:12 Spondilolisteziste yeni sınıflandırmalar ve ne zaman cerrahi? Ümit Özgür Güler
17:12-17:24 İstmik spondiloliziste defekt tamiri Çağatay Öztürk
17:24-17:36 Spondilolisteziste ne kadar redüksiyon Can Koşay
17:36-17:48 Yüksek dereceli spondilolisteziste cerrahi Cüneyt Temiz
17:48-18:00 Tartışma
18:00-19:00 SPESİFİK SPİNAL ENFEKSİYON Oturum Başkanları: Ünsal Domaniç, Vildan Avkan Oğuz
18:00-18:12 Spesifik spinal enfeksiyonlarda medikal tedavi  Vildan Avkan Oğuz
18:12-18:24 Spinal tüberkülozda ne zaman cerrahi Teoman Benli
18:24-18:36 Spinal kist hidatik yönetimi Yurdal Gezercan
18:36-18:48 Spinal brusella ve fungal enfeksiyonlar Ahmet Dağtekin
18:48-19:00 Tartışma