Kongreye

  • 00

Gün Kaldı

BİLİMSEL PROGRAM

03 Nisan 2019, Çarşamba 04 Nisan 2019, Perşembe 05 Nisan 2019, Cuma 06 Nisan 2019, Cumartesi
Saat Konular Oturum Başkanları / Konuşmacılar
09:00 KAYIT
12:30-13:30 LUNCH
AOSPINE PREMEETING COURSE IN TSS BIANNUAL CONGRESS ADULT SPINAL DEFORMITY
Course Directors: Alpaslan Şenköylü, Deniz Konya
13:55-15:00 SESSION 1 Moderators: Mehmet Zileli, Esat Kiter
13:55-14:00 Welcome and introduction to AOSpine Alpaslan Şenköylü
14:00-14:12 Classification of ASD Deniz Konya
14:12-14:24 Natural history of de novo deformity Murat Songür
14:24-14:36 Limited surgical options for de novo deformity Mehmet Zileli
14:36-14:48 Case example-Treatment of de novo deformity Emre Acaroğlu
14:48-15:00 Discussion
15:00-16:00 SESSION 2 Moderators: Azmi Hamzaoğlu, Serdar Kahraman
15:00-15:12 Treatment strategies in neglected AIS Alpaslan Şenköylü
15:12-15:24 Sagittal spinopelvic parameters and practical usage in daily routine Ibrahim Obeid
15:24-15:36 Case example-Practical usage of spinopelvic parameters Ibrahim Obeid
15:36-15:48 Preop planning in ASD (fusion levels and need for correction) Ahmet Alanay
15:48-16:00 Discussion  
16:00-16:30 COFFEE BREAK
16:30-17:20 SESSION 3 Moderators: Cumhur Öner, Serkan Şimşek
16:30-16:42 Surgical techniques for poor bone quality Azmi Hamzaoğlu
16:42-16:54 Treatment of Junctional problems Esat Kıter
16:54-17:06 Case example - Complications of ASD surgery Cumhur Oner
17:06-17:20 Discussion
17:20-18:15 SESSION 4 Moderators: Ufuk Aydınlı, Deniz Konya
17:20-17:40  Osteotomy techniques and indications-video presentation Ufuk Aydınlı
17:40-17:52 Decision making of cervical deformity evaluation Serdar Kahraman
17:52-18:04 Surgical management of cervical deformity Serkan Şimşek
18:04-18:15 Discussion
18:15 Closing remarks All Faculty
Saat Konular Oturum Başkanları / Konuşmacılar
PREMEETING COURSE / LOMBER ENDOSKOPİK DİSK CERRAHİSİ
Kurs Başkanları: Sait Naderi, Oğuz Karaeminoğulları
14:30-16:00 1. Oturum Oturum Başkanları: Tarık Yazar, Hikmet Uluğ
14:30-14:45 İntervertebral foramen ve Kambin üçgeni: Endoskopik anatomi Kadir Birler
14:45-15:00 Transforaminal endoskopik diskektomi: Nasıl yapıyorum? Oğuz Karaeminoğulları
15:00-15:15 Transforaminal endoscopic discectomy: Tips for success Thomas Lübbers
15:15-15:30 İnterlaminer diskektomi: Teknik Kadir Birler
15:30-15:45 Endoskopik omurga cerrahisi, lokal anestezi; Nasıl uygularım? Yener Erken
15:45-16:00 Tartışma
16:00-16:30 KAHVE MOLASI
16:30-18:00 2. Oturum Oturum Başkanları: Sait Naderi, Oğuz Karaeminoğulları
16:30-16:45 Far lateral disk herniasyonlarında endoskopik diskektomi Altay Sencer
16:45-17:00 İnterlaminer veya transforaminal diskektomi: Hangisi, ne zaman? Hikmet Uluğ
17:00-17:15 Unilateral biportal endoskopik diskektomi - S.Stenoz Tarık Yazar
17:15-17:30 Endoscopic discectomy: From present to future Thomas Lübbers
17:30-17:45 Unilateral biportal endoskopik cerrahi Hayati Aygün
17:45-18:00 Tartışma
18:00 Kapanış